Vorm Forum

Een goede herinnering aan mijn Vader

Mijn vader kwam uit Doesburg, en ging er prat op goed plat achterhoeks te kunnen verstaan en praten. Bij elk familie feestje proclameerde hij met veel plezier het volgende:

Het was bij duustre maone

Dat ik eens leep deur ’t brook

‘k Was nog net wieder  gaone

Of ‘k zag opeens  ne spook

Angst Sloag mien in de benen

Ik bèverde als een reet

Daar stond ik heel allene

Hoe ‘k staon bleef, wet ik neet

’t Liep drie maal op en daole

En toen kwam op mien an

‘k riep ‘Jan stro mien hoale’

En ik groezelde ervan

En toen wiep ‘t spoak het laken

Op een maal van zich af

En Henk riep ut de kaoken

Bist bang veur spoken, Jan?

En sinds ben ik allange

Veur gans het spokendom

Niks en geen spier meer bange

Ik zeg nu: ‘t spoakt?…Ach kom’!


Categorised as: gedichten, Overig, tekst


Comments are closed.