Vorm Forum

Het Nieuwe Erven Koor

Al een jaar zingen we samen en treden we op, een heerlijke bonte troep mensen, die zich vorig jaar tot doel stelde de “bijna” vergeten liederen van “De Internationale Nieuwe Scene” weer ten tonele te voeren. Uit de liedjes spreekt een eenvoudige manier om onderscheid te maken tussen goed en kwaad, mooi een lelijk, leuk en niet leuk. Goed om hier weer eens propaganda voor te maken. Geen complex mensbeeld, maar gewoon een gezond gevoel, verstand en geweten.


Categorised as: muziek


Comments are closed.